Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 96
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
96/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
budynek inwentarski (chlewnia) 2 szt., silosy na paszę - 4 szt.
pozwolenie na budowę
0000-00-00
AB.6740.985.2019.VII
95/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
dwa budynki inwentarskie - chlewnie połączono łącznikiem wraz z przyległymi silosami paszowymi
pozwolenie na budowę
0000-00-00
AB.6740.722.2019.VII
94/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o zmianę decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla PZZ Wałcz Spółka z o.o. w Wałczu na prowadzenie instalacji - Wytwórnia Pasz i Premiksów w Pile.
Zmiana dotyczy gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.
0000-00-00
ŚR.6222.7.2019.IX
93/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o zmianę decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla ZR-P "FARMUTIL HS" S.A. na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zlokalizowanej na
Planowana zmiana dotyczy wykorzystywania tłuszczu zwierzęcego jako paliwa zasilającego termooksydatory.
0000-00-00
ŚR.6222.6.2019.IX
92/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dot. usunięcia drzew z terenu dz. nr 362, obręb nr 0036 miasta Piły przy ul. Ceramicznej.
0000-00-00
ŚR.613.91.2019.V
91/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dot. usunięcia drzew z terenu dz. nr 362, obręb nr 0036 miasta Piły przy ul. Ceramicznej.
0000-00-00
ŚR.613.91.2019.V
90/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dot. usunięcia drzew z terenu dz. nr 707, obręb nr 0007 miasta Piły przy ul. Szkolnej.
0000-00-00
ŚR.613.89.2019.V
89/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dot. usunięcia drzew z terenu dz. nr 707, obręb nr 0007 miasta Piły przy ul. Szkolnej.
0000-00-00
ŚR.613.89.2019.V
88/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Fabryki Papieru KACZORY Spółka z o.o. na prowadzenie instalacji do produkcji papieru o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę.
Emisja do powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa
0000-00-00
ŚR.6222.5.2019.IX
87/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Wygaszenie decyzji na wytwarzanie odpadów w Falmierowie
0000-00-00
ŚR.6220.3.2019.IV
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 96
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!