Strony:  1 2 3 Następna strona 
Znaleziono : 21
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
21/2020 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dot. usunięcia drzewa z terenu nieruchomości o nr dz. 123 obręb nr 0029 miasta Piły przy ul. Lutyckiej.
0000-00-00
ŚR.613.24.2020.V
20/2020 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dot. usunięcia drzewa z terenu nieruchomości o nr dz. 123 obręb nr 0029 miasta Piły przy ul. Lutyckiej.
0000-00-00
ŚR.613.24.2020.V
19/2020 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dot. usunięcia drzew z terenu działki nr 36/1 obręb Szydłowo przy ul. Sportowej.
0000-00-00
ŚR.613.9.2020.V
18/2020 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dot. usunięcia drzew z terenu działki nr 36/1 obręb Szydłowo przy ul. Sportowej.
0000-00-00
ŚR.613.9.2020.V
17/2020 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dot. usunięcia drzew z terenu dz. nr 720 obręb nr 0007 miasta Piły przy ul. Widok w Pile.
0000-00-00
ŚR.613.8.2020.V
16/2020 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dot. usunięcia drzew z terenu dz. nr 720 obręb nr 0007 miasta Piły przy ul. Widok w Pile.
0000-00-00
ŚR.613.8.2020.V
15/2020 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o zmianę decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego
Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji szkła opakowaniowego o łącznej zdolności produkcyjnej480 Mg/dobę znajdującej się na terenie zakładu zlokalizowanego w Ujściu przy ul. Huty Szkła 2.
0000-00-00
ŚR.6222.1.2020.IX
14/2020 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o zmianę decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego
Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę.
0000-00-00
ŚR.6222.2.2020.IX
13/2020 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dot. usunięcia drzew z terenu nieruchomości o nr dz. 125/18 obręb nr 0005 miasta Piły przy al. Niepodległości w Pile.
0000-00-00
Nie dotyczy
12/2020 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dot. usunięcia drzew z terenu nieruchomości o nr dz. 125/18 obręb nr 0005 miasta Piły przy al. Niepodległości w Pile.
0000-00-00
ŚR.613.25.2020.V
Strony:  1 2 3 Następna strona 
Znaleziono : 21
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!