Strony:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nastźpna strona  Last ›
Znaleziono : 215
Nr karty
Rodzaj / Temat dokumentu
Nazwa / zakres dokumentu
Data / znak sprawy
185/2020
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dot. usunięcia drzew z terenu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi: 337 oraz 59/9 obręb miasto Wyrzysk.
0000-00-00
ŚR.613.164.2020.V
184/2020
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dot. usunięcia drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 260/1 obręb Dźwierszno Małe.
0000-00-00
ŚR.613.160.2020.V
183/2020
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dot. usunięcia drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 260/1 obręb Dźwierszno Małe.
0000-00-00
ŚR.613.160.2020.V
182/2020
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dot. usunięcia drzewa z terenu nieruchomości o nr geodezyjnym 417/2 obręb miasto Ujście.
0000-00-00
ŚR.613.165.2020.V
181/2020
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dot. usunięcia drzewa z terenu nieruchomości o nr geodezyjnym 417/2 obręb miasto Ujście.
0000-00-00
ŚR.613.165.2020.V
180/2020
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dot. usunięcia drzew z terenu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi: 241 obręb Ługi Ujskie, 222 obręb Mirosław, 338/6 oraz 329/4 obręb miasto Ujście.
0000-00-00
ŚR.613.150.2020.V
179/2020
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dot. usunięcia drzew z terenu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi: 241 obręb Ługi Ujskie, 222 obręb Mirosław, 338/6 oraz 329/4 obręb miasto Ujście.
0000-00-00
ŚR.613.150.2020.V
178/2020
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dot. usunięcia drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej nr 148 obręb nr 0005 miasta Piły przy ul. Miłej.
0000-00-00
ŚR.613.170.2020.V
177/2020
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dot. usunięcia drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej nr 148 obręb nr 0005 miasta Piły przy ul. Miłej.
0000-00-00
ŚR.613.170.2020.V
176/2020
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dot. usunięcia drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 44/1 obręb Węglewo, gmina Ujście.
0000-00-00
ŚR.613.163.2020.V
Strony:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nastźpna strona  Last ›
Znaleziono : 215
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!