Nr karty: 16/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-01-28 08:38:31
Data modyfikacji :
2021-01-28 08:40:16

Zmodyfikowane przez : Grzegorz Gruszka
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Budowa i eksploatacja napowietrznej linii WN 110 kV relacji Piła Krzewina - Miasteczko Krajeńskie.
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
pozwolenie na budowę
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
wielkopolskie
6.
Powiat
pilski
7.
Gmina
Kaczory
Sprawa
8.
Znak sprawy
AB.6740.2188.2020.II
9.
Dokument wytworzył
ENEA Operator Sp. z o.o.
10.
Data wpływu dokumentu
2020-12-29
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starosta Pilski
15.
Siedziba
Piła, al. Niepodległości 33/35
16.
Telefon
672109375
17.
Email
grzegorz.gruszka@powiat.pila.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2021-01-28
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!