Nr karty: 180/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-10-28 07:42:16
Data modyfikacji : 2020-10-28 07:42:16
Zmodyfikowane przez : Julia Grzęda
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Decyzje
2.
Temat dokumentu
Ochrona zwierząt oraz roślin
3.
Nazwa dokumentu
Decyzja dot. usunięcia drzew z terenu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi: 241 obręb Ługi Ujskie, 222 obręb Mirosław, 338/6 oraz 329/4 obręb miasto Ujście.
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
wielkopolskie
6.
Powiat
pilski
7.
Gmina
Ujście
Sprawa
8.
Znak sprawy
ŚR.613.150.2020.V
9.
Dokument wytworzył
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
2020-10-26
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starostwo Powiatowe
15.
Siedziba
Piła
16.
Telefon
67-210-94-61
17.
Email
julia.grzeda@powiat.pila.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2020-10-28
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!