Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nastźpna strona  Last ›
Znaleziono : 215
Nr karty
Rodzaj / Temat dokumentu
Nazwa / zakres dokumentu
Data / znak sprawy
175/2020
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dot. usunięcia drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 44/1 obręb Węglewo, gmina Ujście.
0000-00-00
ŚR.613.163.2020.V
174/2020
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dot. usunięcia drzew z terenu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi: 31/3, 28/2 i 23/4 obręb Prawomyśl, gmina Kaczory.
0000-00-00
ŚR.613.140.2020.V
173/2020
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dot. usunięcia drzew z terenu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi: 31/3, 28/2 i 23/4 obręb Prawomyśl, gmina Kaczory.
0000-00-00
ŚR.613.140.2020.V
172/2020
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dot. usunięcia drzew z terenu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi: 31/3, 28/2 i 23/4 obręb Prawomyśl, gmina Kaczory.
0000-00-00
ŚR.613.138.2020.V
171/2020
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dot. usunięcia drzew z terenu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi: 31/3, 28/2 i 23/4 obręb Prawomyśl, gmina Kaczory.
0000-00-00
ŚR.613.138.2020.V
170/2020
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dot. usunięcia drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 93 obręb nr 0013 miasta Piły przy ul. Głuchowskiej.
0000-00-00
ŚR.613.155.2020.V
169/2020
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dot. usunięcia drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 93 obręb nr 0013 miasta Piły przy ul. Głuchowskiej.
0000-00-00
ŚR.613.155.2020.V
168/2020
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dot. usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 43 obręb Auguścin.
0000-00-00
ŚR.613.96.2020.V
167/2020
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dot. usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 43 obręb Auguścin.
0000-00-00
ŚR.613.96.2020.V
166/2020
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dot. usunięcia drzew z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnych nr: 20 oraz 66 obręb Auguścin.
0000-00-00
ŚR.613.95.2020.V
Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nastźpna strona  Last ›
Znaleziono : 215
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!